szkolenie-power-bi-desktop

Opis szkolenia

BI, czyli Business Intelligence, to dostarczanie właściwych informacji, właściwym osobom, we właściwym czasie oraz we właściwej formie, które to informacje powinny pomagać w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Tyle mówi popularna definicja tego terminu. Czym jest zatem Power BI? Jest to zestaw narzędzi, który pozwala na stosowanie Business Intelligence w praktyce. Analityk, który będzie umiał korzystać z Power BI, stanie się dla swojej organizacji cennym zasobem – będzie mógł skupić się na istotnych wskaźnikach, trafnie odnajdując i identyfikując szanse i ryzyka.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do sprawnego korzystania z Power BI – uczestnik będzie umiał przygotować dane, dokonywać na nich obliczeń, a także publikować gotowe raporty i dashboardy.

Uczestnicy dowiedzą się

 • Jak zainstalować i przygotować do pracy Power BI Desktop?
 • Jak przygotować dane do analizy za pomocą Power BI?
 • Jak stworzyć z danych model i jak dokonywać na nim obliczeń?
 • Jak tworzyć raporty i dashboardy w Power BI?
 • Jak korzystać z przechowywania danych i raportów w chmurze Power BI?
 • Jak wizualizować dane w Power BI, aby były one przejrzyste i czytelne dla odbiorców?

Ćwiczenia

Wszystkie nasze szkolenia opierają się na praktycznych ćwiczeniach, przeplatanych informacjami teoretycznymi. Każdy z uczestników dostanie książkę ćwiczeń, w której krok po kroku opisane są metody ćwiczone podczas zajęć.

Forma szkolenia

Szkolenie odbywa się w formie zamkniętej w siedzibie firmy zamawiającej lub wybranej przez nią miejscu. Koordynator ze strony firmy zamawiającej sam dobiera grupę uczestników nie większą niż 15 osób. Koordyntator zapewnia dla uczestników komputery z programem Microsoft Excel z wymaganymi podczas szkolenia dodatkami. Szkolenie trwa 1 dzień (7 h zajęć).

Agenda

1. Szybki start w Power BI
1.1. Wczytanie danych
1.2. Twój pierwszy wykres
1.3. Analiza danych na mapie
1.4. Tabela z danymi
1.5. Wykres punktowy
1.6. Publikacja i udostępnienie raportu

2. Pobranie danych w Query
2.1. Importowanie danych
2.2. Scalanie o dołączanie tabel
2.3. Przekształcenie kolumn
2.4. Tworzenie kolumn obliczeniowych
2.5. Kolumna przestawna i anuluj przestawianie kolumn
2.6. Import z pliku

3. Budowa modelu danych Power BI
3.1. Wczytanie danych źródłowych
3.2. Projektowanie tabeli z kalendarzem
3.3. Budowanie diagramu
3.4. Sprawdzanie modelu danych
3.5. Budowa kalkulacji w DAX

4. Wprowadzenie do wizualizacji danych
4.1. Jak działa ludzki mózg działa?
4.2. Tabela lub wykres?
4.3. Wybór odpowiedniego wykresu w Power BI
4.4. Czym jest dashboard?
4.5. Typy dashboardów

5. Dashboardy w Power BI
5.1. Standardowe wykresy w Power BI
5.2. Praca z hierarchią
5.3. Interakcje
5.4. Filtry i fragmentatory
5.5. Publikacja raportu
5.6. Automatyzacja odświeżania raportu z Power BI Gateway

Profil uczestnika

Wszystkie osoby zainteresowane budową raportów z pomocą narzędzia Power BI Desktop – narzędzia Microsoft służącego do raportowania i analizy danych, które jako jedno z niewielu narzędzi można wykorzystywać bezpłatnie.

Po szkoleniu Uczestnik

 1. Oszczędzi wiele godzin pracy, tworząc odświeżalne zapytania do źródłowych baz danych, plików i folderów przy użyciu Query.
 2. Stworzy raporty oparte na kilku źródłach, przetwarzające szybko dużą ilość danych.
 3. Będzie projektował dashboardy w Power BI i udostępniał innym użytkownikom.

Korzyści organizacji

 1. Zautomatyzowany proces odświeżania raportów, dający więcej czasu analitykowi na wyciąganie wniosków.
 2. Dostęp do raportów przez przeglądarkę internetową i aplikacje mobilne.
 3. Zarządzanie dostępem do danych, powiązanie dostępu z Active Directory, szerokie możliwości współpracy pomiędzy pracownikami.

Trener

Bartosz Czapiewski – ekspert w zakresie analizy danych i Power BI z 10-letnim doświadczeniem jako analityk, projektant raportów, konsultant i trener. Przygotowuje raporty dla największych polskich i zagranicznych firm. Miłośnik wizualizacji danych i projektowania dashboardów, autor bloga SkuteczneRaporty.pl

Czas trwania i koszt szkolenia

Szkolenie 1 dzień – 4000 zł netto
Szkolenie 2 dni (rekomendowane) – 7500 zł netto

Liczba uczestników

Maksymalna liczba uczestników wynosi 15 osób, cena jest niezależna od liczby uczestników.

Szkolenie w liczbach

1 dzień szkolenia wypełniony ćwiczeniami
23 ćwiczenia do wykonania przez Uczestników
100 stron materiałów w formie książkowej otrzyma każdy z Uczestników