szkolenie-power-pivot

Opis szkolenia

Power Pivot to dodatek do Excela, który pozwala na samodzielne budowanie relacyjnych modeli z danymi pochodzącymi z różnych źródeł (z internetu, z baz danych, z plików tekstowych i wielu innych). Pozwala on za pomocą zaawansowanych tabeli przestawnych łączyć i wielowymiarowo analizować informacje, a także odkrywać nowe perspektywy, w których można oglądać dane. Szkolenie pozwala na opanowanie podstawowych i średnio-zaawansowanych technik pracy z tym dodatkiem, otwierając przed analitykami (a także innymi osobami, które pracują z danymi) wachlarz zupełnie nowych możliwości i rozwiązań.

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje analityków do praktycznego wykorzystania dodatku Power Pivot w pracy z danymi – celem szkolenia jest usprawnienie warsztatu pracy analityka poprzez wskazanie konkretnych możliwości, jakie daje praca z dodatkiem Power Pivot. Szkolenie niezbędne jest też użytkownikom Power BI.

Uczestnicy dowiedzą się

 • Jakie są podstawowe zasady pracy w Power Pivot?
 • Co to jest język DAX?
 • Jaka jest składnia i funkcje języka DAX?
 • Jak zaimportować dane z różnych źródeł do modelu Power Pivot?
 • Jak skutecznie pracować z modelem danych i jak nim administrować?
 • Jak tworzyć prawidłowe relacje w modelu danych?
 • Jak tworzyć kolumny obliczeniowe i kiedy je stosować?
 • Jak tworzyć miary?
 • Jak tworzyć tabele przestawne, wykresy przestawne i inne elementy raportów i dashboardów za pomocą Power Pivot?
 • Jak prowadzić analizę czasową za pomocą Power Pivot?
 • Jak używać obiektów modułowych, KPI, fragmentatorów i osi czasu?
 • Jakie są inne dodatki z rodziny Power i jak łączyć je z modelami danych Power Pivot?

Ćwiczenia

Wszystkie nasze szkolenia opierają się na praktycznych ćwiczeniach, przeplatanych informacjami teoretycznymi. Każdy z uczestników dostanie książkę ćwiczeń, w której krok po kroku opisane są metody ćwiczone podczas zajęć.

Forma szkolenia

Szkolenie odbywa się w formie zamkniętej w siedzibie firmy zamawiającej lub wybranej przez nią miejscu. Koordynator ze strony firmy zamawiającej sam dobiera grupę uczestników nie większą niż 15 osób. Koordyntator zapewnia dla uczestników komputery z programem Microsoft Excel z wymaganymi podczas szkolenia dodatkami.

Agenda

1. Pobieranie danych do modelu
1.1. Stary sposób w Power Pivot
1.2. Nowy sposób z Power Query

2. Budowa modelu danych
2.1. Budowa relacji
2.2. Model gwiazdy
2.3. Tabela dat
2.4. Testowanie modelu danych

3. Miary i kolumny obliczeniowe
3.1. Podstawowe kalkulacje – SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT
3.2. Formatowanie miar
3.3. Kolumny obliczeniowe

4. Dashboardy i raporty
4.1. Wykres przestawny
4.2. Dashboard
4.3. Formuły modułowe
4.4. Formuły modułowe – lista miar
4.5. Raport z fragmentatorem i osią czasu

5. Filtrowanie w Power Pivot
5.1. Formuła CALCULATE na przykładach
5.2. Kontekst wiersza vs kontekst filtra
5.3. Kolejność wykonywania obliczeń w DAX
5.4. Filtrowanie za pomocą ALL, FILTER, RELATED, VALUES

6. Przykłady wykorzystania formuł w DAX
6.1. Przydatne formuły DAX: SWITCH, VALUES, SUMX, MAXX
6.2. Funkcje Time intelligence: DATESMTD, DATESQTD, DATESYTD, ENDOFMONTH, ENDOFQUARTER
6.3. Jak prawidłowo dokonać łączenia kalkulacji?
6.4. Gdzie szukać wzorów DAX?

7. Wydajność w pracy z Power Pivot
7.1. Jak kalkulacje wpływają na wydajność obliczeń?
7.2. Rozwiązywanie problemów z wydajnością modelu danych

Profil Uczestnika

Analitycy, pracujący w programie Excel 2010 / 2013 / 2016 / 2019 / 365, zainteresowani automatyzacją pracy, zwiększeniem możliwości Excela oraz tworzeniem zaawansowanych raportów. Wcześniejsze doświadczenie w pracy z Power Pivot nie jest wymagane.

Po szkoleniu Uczestnik

1. Rozszerzy możliwości Excela, tworząc raporty oparte na kilku źródłach, przetwarzające ponad 1000000 wierszy z dowolnymi kalkulacjami w tabeli przestawnej.
2. Będzie tworzył kalkulacje języku DAX, pozwalające na dowolne kształtowanie formuł.
3. Będzie w stanie zaprojektować wydajny raport w Excelu z użyciem filtrów i funkcji modułowych.

Korzyści organizacji

1. Zautomatyzowany proces przetwarzania danych, dający więcej czasu analitykowi na wyciąganie wniosków
2. Interaktywne, bardziej funkcjonalne raporty.
3. Wykorzystanie nowych form analizy danych w postaci map.

Trener

Bartosz Czapiewski – ekspert w zakresie Excel BI i Power BI z 10-letnim doświadczeniem jako analityk, projektant raportów, konsultant i trener. Przygotowuje raporty dla największych polskich i zagranicznych firm. Miłośnik wizualizacji danych i dashboardów w Excelu (z Power Query i Power Pivot) oraz Power BI.

Czas trwania i koszt szkolenia

opcja dwudniowa – 7500 zł netto
opcja trzydniowa – 10 500 zł netto

Liczba uczestników

Maksymalna liczba uczestników wynosi 15 osób, cena jest niezależna od liczby uczestników.

Szkolenie w liczbach

2 lub 3 intensywne dni szkolenia
>30 ćwiczeń do wykonania przez Uczestników
2 niespodzianki w trakcie szkolenia
200 stron materiałów w formie książkowej otrzyma każdy z Uczestników