szkolenie-power-pivot

Opis szkolenia

Power Pivot to dodatek do Excela, który pozwala na samodzielne budowanie relacyjnych modeli z danymi pochodzącymi z różnych źródeł (z internetu, z baz danych, z plików tekstowych i wielu innych). Pozwala on za pomocą zaawansowanych tabeli przestawnych łączyć i wielowymiarowo analizować informacje, a także odkrywać nowe perspektywy, w których można oglądać dane. Szkolenie pozwala na opanowanie podstawowych i średnio-zaawansowanych technik pracy z tym dodatkiem, otwierając przed analitykami (a także innymi osobami, które pracują z danymi) wachlarz zupełnie nowych możliwości i rozwiązań.

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje analityków do praktycznego wykorzystania dodatku Power Pivot w pracy z danymi – celem szkolenia jest usprawnienie warsztatu pracy analityka poprzez wskazanie konkretnych możliwości, jakie daje praca z dodatkiem Power Pivot.

Uczestnicy dowiedzą się

 • Jakie są podstawowe zasady pracy w Power Pivot?
 • Co to jest język DAX?
 • Jaka jest składnia i funkcje języka DAX?
 • Jak zaimportować dane z różnych źródeł do modelu Power Pivot?
 • Jak skutecznie pracować z modelem danych i jak nim administrować?
 • Jak tworzyć prawidłowe relacje w modelu danych?
 • Jak tworzyć kolumny obliczeniowe i kiedy je stosować?
 • Jak tworzyć miary (pola obliczeniowe)?
 • Jak tworzyć tabele przestawne, wykresy przestawne i inne elementy raportów i dashboardów za pomocą Power Pivot?
 • Jak prowadzić analizę czasową za pomocą Power Pivot?
 • Jak używać obiektów modułowych, KPI, fragmentatorów i osi czasu?
 • Jakie są inne dodatki z rodziny Power i jak łączyć je z modelami danych Power Pivot?

Ćwiczenia

Wszystkie nasze szkolenia opierają się na praktycznych ćwiczeniach, przeplatanych informacjami teoretycznymi. Każdy z uczestników dostanie książkę ćwiczeń, w której krok po kroku opisane są metody ćwiczone podczas zajęć.

Forma szkolenia

Szkolenie odbywa się w formie zamkniętej w siedzibie firmy zamawiającej lub wybranej przez nią miejscu. Koordynator ze strony firmy zamawiającej sam dobiera grupę uczestników nie większą niż 15 osób. Koordyntator zapewnia dla uczestników komputery z programem Microsoft Excel z wymaganymi podczas szkolenia dodatkami.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • Będą śledzić przygotowane slajdy oraz materiały papierowe;
 • Będą przechodzić przez poszczególne ćwiczenia z książki ćwiczeń pod okiem trenera oraz samodzielnie;
 • Będą tworzyć Bazę Wiedzy – jako czynnik interaktywny/aktywizujący, na osobnym flipcharcie w trakcie trwania szkolenia będą wypisywane przez uczestników ważne zasady, które ułatwiają pracę z Power Pivotem oraz przydatne sztuczki. Uczestnicy będą proponowali poszczególne wpisy sami. Trener może podpowiadać/sugerować wpisy (dla ułatwienia, trener w swoich materiałach będzie miał wskazane, co powinno trafić do Bazy Wiedzy). Wypracowana Baza będzie po zakończeniu szkolenia rozesłana do uczestników jako podsumowanie szkolenia.
 • Opcjonalnie, część szkolenia może być przygotowana na danych Uczestników.

Agenda

1. Import danych
1.1. Importowanie danych z tabeli Excela
1.2. Poprawianie błędów
1.3. Importowanie danych z bazy Access
1.4. Poprawianie błędów w danych
1.5. Importowanie danych z usługi Windows Azure Marketplace
1.6. Importowanie danych z pliku csv
1.7. Importowanie danych „kopiuj-wklej”
1.8. Zmiana nazw tabel
1.9. Zmiana nazw kolumn

2. Korygowanie modelu danych
2.1. Usuwanie tabel z modelu danych
2.2. Tworzenie własnego kalendarza do modelu danych
2.3. Tabela dat
2.4. Tworzenie relacji
2.5. Korygowanie formatu danych

3. Pola i kolumny obliczeniowe
3.1. Kolumna obliczeniowa z mnożeniem
3.2. Kolumny obliczeniowe z funkcjami tekstowymi
3.3. Kolumny obliczeniowe z funkcjami tekstowymi c.d.
3.4. Prosta tabela przestawna
3.5. Korygowanie modelu danych
3.6. Miary – ruchoma średnia
3.7. Miary – YTD
3.8. Miary QTD i inne

4. Dashboardy i raporty
4.1. Wykres przestawny
4.2. Dashboard
4.3. Formuły modułowe
4.4. Formuły modułowe – lista miar
4.5. Raport z fragmentatorem i osią czasu
4.6. Formatowanie fragmentatorów
4.7. Kluczowe Wskaźniki Wydajności – KPI
4.8. Tworzenie własnego dashboardu

5. Przykłady DAX
5.1. Miara z użyciem funkcji SWITCH() i FILTER()
5.2. Miara z użyciem funkcji SUMXX() i VALUES()
5.3. Miara z użyciem funkcji VALUES()
5.4. Miara z użyciem funkcji MAXX()

6.  Zasady budowy modelu danych
6.1. Baza danych transakcyjna vs Baza danych wielowymiarowa
6.2. Co to jest diagram gwiazdy?
6.3. Miary vs Wymiary
6.4. Rola Power Query

7. Filtrowanie w Power Pivot
7.1. Formuła CALCULATE na przykładach
7.2. Kontekst wiersza vs kontekst filtra
7.3. Kolejność wykonywania obliczeń w DAX
7.4. Filtrowanie za pomocą ALL, FILTER, RELATED, VALUES

8. Przykłady wykorzystania formuł w DAX
8.1. Przydatne formuły DAX: SWITCH, VALUES, SUMX, MAXX
8.2. Funkcje Time intelligence: DATESMTD, DATESQTD, DATESYTD, ENDOFMONTH, ENDOFQUARTER
8.3. Jak prawidłowo dokonać łączenia kalkulacji?
8.4. Gdzie szukać wzorów DAX?

9. Wydajność w pracy z Power Pivot
9.1. Jak kalkulacje wpływają na wydajność obliczeń?
9.2. Rozwiązywanie problemów z wydajnością modelu danych

Profil Uczestnika

Analitycy, pracujący w programie Excel 2010 / 2013 / 2016, zainteresowani automatyzacją pracy, zwiększeniem możliwości Excela oraz tworzeniem zaawansowanych raportów. Wcześniejsze doświadczenie w pracy z Power Pivot nie jest wymagane.

Po szkoleniu Uczestnik

1. Rozszerzy możliwości Excela, tworząc raporty oparte na kilku źródłach, przetwarzające ponad 1000000 wierszy z dowolnymi kalkulacjami w tabeli przestawnej.
2. Będzie tworzył kalkulacje języku DAX, pozwalające na dowolne kształtowanie formuł.
3. Będzie w stanie zaprojektować wydajny raport w Excelu z użyciem filtrów i funkcji modułowych.

Korzyści organizacji

1. Zautomatyzowany proces przetwarzania danych, dający więcej czasu analitykowi na wyciąganie wniosków
2. Interaktywne, bardziej funkcjonalne raporty.
3. Wykorzystanie nowych form analizy danych w postaci map.

Trener

Bartosz Czapiewski – ekspert w zakresie Excel BI i wizualizacji danych z 10-letnim doświadczeniem jako analityk, projektant raportów, konsultant i trener. Przygotowuje raporty dla największych polskich i zagranicznych firm. Miłośnik Excela, Tableau, wizualizacji danych i dashboardów.

Czas trwania i koszt szkolenia

opcja dwudniowa – 7500 zł netto
opcja trzydniowa – 9500 zł netto

Liczba uczestników

Maksymalna liczba uczestników wynosi 15 osób, cena jest niezależna od liczby uczestników.

Szkolenie w liczbach

2 lub 3 intensywne dni szkolenia
26 ćwiczeń do wykonania przez Uczestników
2 niespodzianki w trakcie szkolenia
200 stron materiałów w formie książkowej otrzyma każdy z Uczestników