Jak utworzyć w Power BI wykres Pareto? – Przykład wykorzystania funkcji WINDOW

Jesteś tutaj:
Przejdź do góry