Jak odfiltrować dane w tabeli przestawnej na podstawie zewnętrznej listy?

Wyobraźmy sobie gotowy raport, po lekturze którego Szef prosi, aby przygotować to samo zestawienie dla listy TOP 100 produktów. Każdy szanujący się użytkownik Excela zacznie się zastanawiać, jak nie zmieniając raportu odfiltrować te dane i to bez ręcznego wybierania 100 produktów z filtru. Przedstawiam 2 rozwiązania tego wyzwania – przy pomocy zarówno Power Pivot jak…

Import danych do PowerPivot

Import danych do programu PowerPivot może odbywać się na zasadzie dołączania tabel już istniejących w arkuszach Excela bądź też włączaniu do modelu danych tabel z innych programów. Źródła z których program Excel, jak i program PowerPivot mogą importować dane w znacznej mierze się pokrywają.