Import danych do PowerPivot

Import danych do programu PowerPivot może odbywać się na zasadzie dołączania tabel już istniejących w arkuszach Excela bądź też włączaniu do modelu danych tabel z innych programów. Źródła z których program Excel, jak i program PowerPivot mogą importować dane w znacznej mierze się pokrywają.