Czym jest relacyjna baza danych? Jak tworzyć relacje w PowerPivot?

Relacyjna baza danych to opisany i zorganizowany zbiór tabel połączonych relacjami – związkami między sobą. Ten sposób przechowywania informacji pozwala na uniknięcie redundancji (powtarzania się danych) oraz przeprowadzanie analiz na podstawie wielu tabel.